Sylvään koulun Vanhempainyhdistys

Hallituksen kokoonpano 2020-2021

Sylvään koulun vanhempainyhdistys perustettiin 1998 ja se kuuluu Suomen vanhempainliittoon. Vanhempainyhdistyksiä toimii Suomessa jo yli tuhannella koululla.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Haluamme Sylväällä tukea ja kehittää hyvää oppimis- ja kasvuympäristöä sekä toimia tarpeen tullen vanhempien kannanottojen välittäjänä kouluyhteisöön.

Kaikki oppilaiden huoltajat ovat vanhempainyhdistyksen jäseniä. Perinteisesti vanhempainyhdistys tukee erilaisilla tempauksilla saamillaan varoilla koulun toimintaa sekä mm. oppilaitten virkistystoimintaa. Lisäksi vuosittain on jaettu stipendejä ja yhdeksännen luokan oppilaat ovat saaneet päättötodistuksensa vanhempainyhdistyksen lahjoittamissa kansioissa.

Korona-pandemiasta huolimatta vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti ja suunnittelee toimintaa sekä tapahtumia keväälle 2021. Vanhempainyhdistys pyytää vanhempien aktiivista ja rohkeaa osallistumista toimintaan. Me vanhemmat olemme kaikki ensisijaisesti kasvattajia ja kiinnostuneita lastemme hyvinvoinnista. Avoin ja laaja yhteistyö koulun kanssa on kasvatustyön onnistumisen edellytys.


Tulevat kokouspäivät ilmenevät pöytäkirjoista ja kokousten esityslista toimitetaan aina viikkoa ennen kokousta. Jos siis haluat ehdottaa jotakin asiaa käsiteltäväksi, siitä olisi hyvä olla tieto sihteerillä tai puheenjohtajalla ennen esityslistan lähettämispäivää. Tällöin olisi hyvin hedelmällistä jos myös itse voisit osallistua kokoukseen. Kokouksessa käsitellään aina myös ”muut asiat”, joten kiireellisessä asiassa kannattaa ilmestyä paikalle ja esittää asiansa tuossa kohtaa kokousta.

 

Pöytäkirjat ja esityslista
Asialista 20.8.2019
Pöytäkirja 20.8.2019
Asialista, vuosikokous 9.9.2019
Asialista, järjestäytymiskokous 9.9.2019
Pöytäkirja 12.12.2019
Pöytäkirja 28.01.2020
Pöytäkirja 3.3.2020
Asialista, järjestäytymiskokous 8.12.2020
Esityslista 25.2.2021
Pöytäkirja 25.2.2021
Pöytäkirja 22.4.2021
Esityslista 27.5.2021
Muistio 27.5.2021
Esityslista 12.8.2021
Esityslista 16.9.2021
Esityslista 23.9.2021
Pöytäkirja 23.9.2021
Järjestäytymiskokous 23.9.2021
Esityslista 14.10.2021
Agenda 9.11.2021
Agenda 16.12.2021
Agenda 18.1.2021
Agenda 22.2.2022
Muistio 22.2.2022
Muistio 19.4.2022

 

Lähiliikuntapaikan suunnitelmat

Sylvään lähiliikuntapaikka (pdf)
Lähipaikkaliikunnan suunnitelmat (pdf)

Tietoa vanhempainyhdistyksestä

Tietoa vanhempainyhdistyksen jäsenyydestä
Jäsentietojen reksiteriseloste

Jäsenmaksulomake

Jäsenmaksulomake

Myynnit

Vanhempainyhdistyksen pakastemyyntiesite
Raakapakastetilaus

Sylvään koulu
Ojansuunkatu 8
38200, Sastamala
sylvaan.koulu@sastamala.fi
Kanslia: 040 138 2023
Rehtori: 050 338 1609
Apulaisrehtori: 0400 399 408
Keittiö: 040 138 2068
Terveydenhoitaja: 040 519 7542
Opo Peltomaa: 0400 399 407
Opo Mettälä: 050 917 9197
Opo Laulainen: 040 678 3367
Vahtimestari: 0500 330 649
© 2017 Sylvään koulu. All Rights Reserved | Sivusto: Sastamalan Mediapaja