Sylvään koulun Vanhempainyhdistys

Hallituksen kokoonpano 2016-2017

Sylvään koulun vanhempainyhdistys perustettiin 1998 ja se kuuluu Suomen vanhempainliittoon. Vanhempainyhdistyksiä toimii Suomessa jo yli tuhannella koululla.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Haluamme Sylväällä tukea ja kehittää hyvää oppimis- ja kasvuympäristöä sekä toimia tarpeen tullen vanhempien kannanottojen välittäjänä kouluyhteisöön.

Kaikki oppilaiden huoltajat ovat vanhempainyhdistyksen jäseniä. Perinteisesti vanhempainyhdistys tukee erilaisilla tempauksilla saamillaan varoilla koulun toimintaa sekä mm. oppilaitten virkistystoimintaa. Lisäksi vuosittain on jaettu stipendejä ja yhdeksännen luokan oppilaat ovat saaneet päättötodistuksensa vanhempainyhdistyksen lahjoittamissa kansioissa.

Vanhempainyhdistys pyytää vanhempien aktiivista ja rohkeaa osallistumista toimintaan. Me vanhemmat olemme kaikki ensisijaisesti kasvattajia ja kiinnostuneita lastemme hyvinvoinnista. Avoin ja laaja yhteistyö koulun kanssa on kasvatustyön onnistumisen edellytys.

Pakastemyynti

Raakapakasteiden tilauslomake
Tuotetiedot ja käyttöohjeet

Sylvään koulu
Ojansuunkatu 8
38200, Sastamala
sylvaan.koulu@sastamala.fi
Kanslia: 040 138 2023
Opettajainhuone: 040 138 2024
Rehtori: 050 338 1609
Apulaisrehtori: 0400 399 408
Keittiö: 040 138 2068
Terveydenhoitaja: 040 519 7542
Opo Peltomaa: 0400 399 407
Opo Uusitalo: 050 917 9197
Vahtimestari: 0500 330 649
© 2017 Sylvään koulu. All Rights Reserved | Sivusto: Sastamalan Mediapaja